UTVIDET SERVICE FOR LÅNENE med Lyngsoe Systems
#

Den moderne adgangsløsning til bibliotek i den selvbetjente åpningstid

Med Lyngsoe Access Mate™ løsningen kan I utvide åpningstiden for lånene uten å øke personale-forbruket.

Lyngsoe Access Mate™

UTVIDET SERVICE FOR LÅNENE

Med Lyngsoe Access Mate™ løsningen kan I utvide åpningstiden for lånene uten å øke personale-forbruket. Integrert med biblioteksystemet og sikker-hetssystemet kan dere åpne dørene for lånene ved hjelp av et planleggingssystem innbygd i programmet. Når lånene besøker biblioteket i den selvbetjente åpningstid gir touch skjermen i det robuste Access Mate™ panel mulighet for informative meddelelser til forbedret låneropplevelse og gir mulighet for kommunikasjon med låner i både ord og bilder. Både tastatur og touch skjerms versjonen har mulighet for inntastning av pinkode.

FREMTIDSSIKRET SKANNER & INNBYGD SIKKERHET

Den integrerte skanner kan lese både 1D strekkoder og 2D koder eller skanne direkte fra en Smartphone. Ved identifikasjon via lånekort og pin kode eller via Smartphone og pin kode sjekker Access Mate™ med biblioteksystemet deres før låsen åpnes, og der lagres en rapport samt statistikkopplysninger på systemets PC. Access Mate™ kan integreres med et eksisterende alarmsystem og styring av lys, likeledes kan tilvelges et antall kamera og høyttalere til avspilling av predefinerede meddelelser efter eget valg. Dette gir mulighet for en perfekt tilpasning til bibliotekets fysiske utforming og behov.

Vil du vite mer?

Hvis du vil ha mer informasjon, er det bare å sende oss en e-post, så tar vi kontakt med deg.